Chiny stawiają na samowystarczalność – nowy plan 5-letni

Nowy plan gospodarczy na lata 2021 – 2025 ma spowodować polepszenie warunków życia i wyrównanie różnic regionalnych w Chinach. Ze względu na zawirowania w światowej gospodarce i trwającą wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi w znacznie większym stopniu Chiny stawiają na samowystarczalność.

Jak wynika z komunikatu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, Państwo Środka ma stać się wielkim i nowoczesnym. Większy nacisk ma również zostać położony na politykę socjalną. Plan pięcioletni stanowi element długofalowego planu gospodarczego, którego zakończenie przewidziano na 2035 rok. Budowa rynku wewnętrznego w założeniach częściowo uniezależni kraj od sytuacji w światowej gospodarce i uodporni jego ekonomię na skutki polityki Waszyngtonu.

Chiny mają również stać się pierwszym na świecie państwem innowacyjnym. Temu celowi służyć będzie wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii. Zgodnie z założeniami polityki długofalowej do 2035 roku chiński PKB na mieszkańca ma zostać podniesiony do poziomu krajów „umiarkowanie rozwiniętych”. Obok niwelowania różnic między regionami planowane jest również podnoszenie standardów życia na wsi.

Chiny stawiają na samowystarczalność – częściowe odejście od globalizacji

Zdaniem części ekspertów nowy plan pięcioletni oznacza częściowy odwrót Pekinu od globalizacji. O ile wcześniej kraj ten korzystał z otwarcia światowych rynków, to obecnie uzależnienie od nich jest nieco bardziej kłopotliwe. Na tę sytuację złożyły się dwa czynniki, wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi i kryzys w państwach Zachodu spowodowany pandemią.

W komunikacie sporo miejsca poświęcono kwestiom socjalnym, takim jak lepszy dostęp do edukacji, służby zdrowia i ubezpieczeń.

Pekin chce uniezależniać swoją gospodarkę od dostaw nowoczesnych technologii z zagranicy i częściowo również od obcego kapitału. Konieczne stało się to po negatywnych dla Chin posunięciach USA, takich jak wprowadzeniu ograniczeń sprzedaży półprzewodników dla Huawei.

Nowy plan pięcioletni, z którego wynika, że Chiny stawiają na samowystarczalność, ma zostać zatwierdzony jeszcze przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych. Nie podano w nim konkretnych liczb, ale najprawdopodobniej Chiny będą w tym roku jedyną dużą gospodarką, która zanotuje wzrost PKB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.