Menu
 • ventana_r

 • Co z alimentami, gdy ojciec jest w więzieniu?

  Dłużnik może ubiegać się o umorzenie alimentacyjnych należności wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, prawnie określonych. Czy pobyt w więzieniu zalicza się do takich sytuacji? Odpowiadamy w tym artykule. Zapraszamy do lektury!

  Jak jest w Polsce?

  Państwo polskie ochrania swych obywateli wtedy, kiedy są oni pokrzywdzeni w sytuacji, w której dłużnik alimentacyjny nie wypłaca im należnego świadczenia alimentacyjnego.

  W trakcie zaistnienia takiej sytuacji możliwe jest wsparcie rządowe z funduszu alimentacyjnego, z którego środki są przeznaczane dla tych osób, którym się nie udało wyegzekwować należności alimentacyjnych od dłużnika i potrzebują oni otrzymać skądś wsparcie.

  Decyzja sądowa 

  Sąd posiada prawo do ograniczenia obowiązku alimentacyjnego, który jest nałożony na dłużnika, lecz nie musi tego czynić. Decyzja dotycząca umorzenia należności alimentacyjnych jest indywidualnie podejmowana dla każdego z przypadków.

  Dług osoby, która nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku alimentacyjnego, może zostać umorzony na drodze decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy sąd uzna, iż nie ma podstaw do anulowania alimentacyjnych zaległości albo iż społeczna szkodliwość tego czynu była spora i może on oddalić wniosek o umorzenie tego długu.

  Umorzenie zaległości

  Władza sądownicza może ograniczyć albo umorzyć nałożony na dłużnika obowiązek alimentacyjny. Może się to stać wtedy, kiedy jego materialna sytuacja jednoznacznie wskazuje na to, iż nie ma on żadnych szans na zdobycie wystarczających środków pieniężnych.

  Organ, który zajmuje się daną sprawą alimentacyjną, jest obarczony obowiązkiem zgromadzenia oraz szczegółowego zbadania materiału dowodowego dotyczącego sprawy finansowej oraz osobistej życiowej sytuacji dłużnika. Każdy zatem wyrok powinien spełniać ogólne zasady administracyjnego oraz sądowego postępowania.

  Więźniowie – taryfa ulgowa?

  Mimo iż w sporej ilości przypadków więźniowie, którzy przebywają w zakładach karnych, nie mają sposobności na to, aby zarobić pieniądze. Dlaczego więc sąd miałby odpuścić dłużnikowi, który za popełnione przestępstwo trafił za kratki?

  W trakcie takich dylematów władza sądownicza kieruje się głównie interesami obywatelskimi oraz społecznymi. Zmniejszenie albo umorzenie obowiązku alimentacyjnego mogłoby mieć największe negatywne skutki dla dziecka, które nie było winne trafienia rodzica do więzienia.

  Na jakiej podstawie więzień może mieć umorzony obowiązek alimentacyjny?

  Dłużnik siedzący w więzieniu może mieć umorzony albo podtrzymywany obowiązek alimentacyjny w zależności od tego, czy przestępstwo popełnił on umyślnie albo nieumyślnie. W zależności od tego sąd może wydać odpowiedni wyrok, na umorzenie albo podtrzymywanie płacenia alimentów.

  Warto wiedzieć, iż dłużnik alimentacyjny przebywa w zakładzie karnym, w związku z czym to Państwo go utrzymuje. Nie ponosi on żadnych kosztów związanych z utrzymaniem z własnych dochodów, zatem nie byłoby dziwne, gdyby została przeprowadzona egzekucja alimentacyjna z jego dóbr albo oszczędności.

  Artykuł powstał przy współpracy z gautier.com.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved Ambassador 2020