KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów umożliwia rozliczanie się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym w zakresie podatków. Z tej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie. Czym dokładnie jest KPiR, z czego się składa i jak się rozliczać za jej pomocą?

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów: definicja

Księga przychodów i Rozchodów jest uznawana za narzędzie księgowe służące do prowadzenia bieżącej ewidencji księgowej. Zapisuje się w niej wszystkie wydatki i przychody firmy. KPiR to najprostsza forma rozliczania się przedsiębiorstwa z fiskusem.

Kto może prowadzić KPiR?

Najczęściej stosowana jest ona przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Z KPiR korzystają również spółki: jawne, cywilne, partnerskie. Warunkiem, jaki należy spełnić, aby móc prowadzić ewidencje w tej formie jest przychód netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych na poziomie maksymalnie 1 20000 euro za poprzedni rok obrotowy. Wyższy przychód uniemożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości i wymusza prowadzenie tej pełnej.

Co wpisuje się do Księgi Rozchodów i Przychodów?

Ewidencja w formie Książki Przychodów i Rozchodów wymaga, aby przedsiębiorca odnotowywał w niej następujące zdarzenia księgowe:

  • Przychody,
  • Zakupy towarów
  • Wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • Koszty prac rozwojowych i badawczych.

Poniższe pozycje to te obowiązkowe, które musi ona zawierać. Książka Przychodów i Rozchodów program do księgowości online umożliwia proste ich wpisywanie, a więc samodzielne prowadzenie KPiR i rozliczanie się z urzędem skarbowym.

Jak prowadzi się KPiR?

Obecnie na rynku jest duży wybór oprogramowania (także tego online), które pomoże w samodzielnym prowadzeniu KPiR. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszy system księgowości firmy nie będzie prowadził sam. Decydując się na samodzielne prowadzenie księgowości firmy, trzeba więc poznać reguły rozliczania się podatkową księgą przychodów i rozchodów. Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów określone są w specjalnie dedykowanym temu rozporządzeniu. Najważniejsze reguły nakładają na przedsiębiorcę obowiązek:

  • Założenia KPiR na dzień 1 stycznia lub dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej i poinformowanie o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego; zgłoszenia należy dokonać do 20 dni od momentu założenia księgi;
  • Prowadzenia uproszczonej księgowości w jednej z dwóch form: tradycyjnej lub elektronicznej w systemie teleinformatycznym;
  • Bieżącego wpisywania przychodów i rozchodów w takiej kolejności, w jakiej powstały;
  • Przechowywania księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym jako siedziba firmy, lub w biurze rachunkowym, któremu powierza się rozliczenia księgowe.

KPiR musi być prowadzona w języku polskim, w sposób czytelny, staranny i trwały. Wpisywane przychody i wydatki powinny być ewidencjonowane w polskiej walucie. Oprócz tego obligatoryjne jest dokonywanie wpisów na podstawie prawidłowych dowodów księgowych, czyli rachunków lub faktur. W przypadku błędów możliwe są korekty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.