Menu
 • ventana_r

 • Pełna księgowość

  Pełna księgowość – kiedy staje się obowiązkiem?

  Prowadzenie działalności gospodarczej obliguje do ewidencjonowania operacji gospodarczych danej firmy. Niemniej jednak sposób ich rejestracji może przebiegać w różny sposób w zależności od formy prawnej owej działalności, a także osiąganego z jej tytułu rocznego przychodu.

  Przedsiębiorca może więc prowadzić swoją działalność na podstawie uproszczonej bądź pełnej księgowości. Trzeba jednak zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach przedsiębiorca ma obowiązek przejść z uproszczonej na pełną księgować i warto wiedzieć, kiedy musi to nastąpić.

  Uproszczona księgowość – dla kogo?

  Otóż uproszczona księgowość jest przeznaczona dla:

  • osób fizycznych;
  • spółek;
  • spółek cywilnych osób fizycznych;
  • spółek jawnych osób fizycznych;
  • spółek partnerskich.

  Muszą one jednak spełniać jeden warunek – ich przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.

  Księgowość uproszczona nie wymaga szczegółowego dokumentowania operacji gospodarczych przedsiębiorstwa w przeciwieństwie do pełnej księgowości. Ogranicza się do prowadzenia:

  • ewidencji środków trwałych;
  • ewidencji wyposażenia;
  • ewidencji przebiegu pojazdu (dla celów PIT czy VAT),
  • rejestru VAT sprzedaży i zakupów (dotyczy czynnych podatników VAT);
  • księgi przychodów i rozchodów bądź ewidencji przychodów w zależności od formy opodatkowania.

  Pełna księgowość – kto jest do niej zobowiązany?

  Pełna księgowość wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc szczegółowego ewidencjonowania wszelkich operacji gospodarczych danego przedsiębiorstwa. Są do niej zobowiązani przedsiębiorcy:

  • których przychody netto z poprzedniego roku wynikające ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro w walucie polskiej (po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok przejścia na pełną księgowość);
  • którzy korzystali dotychczas z uproszczonej księgowości, ale przekształcili swoją działalność w spółkę kapitałową prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) bądź też w spółkę osobową prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne).

  Pełna księgowość, dzięki ewidencjonowaniu wszelkich ruchów gospodarczych przedsiębiorstwa (księgi rachunkowe i sprawozdań finansowych), ma zapewniać jego transparentność oraz zapobiegać nieuczciwym operacjom finansowym.

  Księgi rachunkowe obejmują:

  • dzienniki,
  • księgę główną i księgi pomocnicze wraz z zestawieniami obrotów i sald ich kont;
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

  Natomiast sprawozdania finansowe zawierają:

  • rachunek zysków i strat;
  • bilans;
  • wszelkie dodatkowe informacje i objaśnienia.

  Zalety pełnej księgowości

  Pomimo tego, iż pełna księgowość wymaga szczegółowego ewidencjonowania wszelkich operacji gospodarczych danego przedsiębiorstwa, to stanowi ona doskonałe źródło do analiz umożliwiających kontrolę nad firmą w celu poprawy efektywności jej funkcjonowania.

  Większość przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości, korzystają z usług choćby biur rachunkowych. Ci z kolei wykorzystują do tego celu odpowiedni program do pełnej księgowości dla biura rachunkowego, który pozwala w sposób prosty i klarowny rejestrować każdą operację danego przedsiębiorstwa. Dzięki swojej bogatej ofercie udogodnień różnego typu (dla przedsiębiorcy i jego księgowości) pozwala oszczędzić czas, zoptymalizować przepływ informacji, co z kolei przekłada się na usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej.

  Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Apeks GROUP Sp. z o.o.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved Ambassador 2020