alkoholizm

alkohol

Walka z alkoholizmem w XXI wieku

Wydaje się, że wiek XXI przyniósł ludzkości świadomość na temat szkodliwości używek. Mnóstwo przeprowadzonych badań jasno pokazuje, że picie…