total immertion

Immersja językowa – pełne zanurzenie w język obcy

Najłatwiejszym sposobem nauki kilku języków jednocześnie jest oczywiście wychowywanie się w rodzinie dwu- lub wielojęzycznej. Wzrastanie w takiej rodzinie…