Logo strony
Logo strony
Ulga na prototyp

Ulga na prototyp – zwolnienie podatkowe przy wdrażaniu nowego produktu
Opublikowano: 3 lutego 2022

Ulga na prototyp przysługuje firmom, które rozpoczynają produkcję próbną i wdrażają na rynek nowy produkt. Oznacza ona dodatkowe wsparcie dla innowacji, przyznawane już po etapie prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie wprowadzone zostało w ramach Polskiego Ładu i obowiązuje od początku 2022 roku. Ulga przysługuje w każdym przypadku, gdy firma decyduje się na wdrożenie produktu, którego nie było dotąd w jej ofercie i chce w ten sposób wejść na nowy rynek. Musi on jednak powstać w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez daną firmę.

W rozumieniu przepisów związanych z ulgą produkcją próbną jest rozruch produkcji, niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. W jej trakcie można wykonać próby i testy, zanim produkt trafi do produkcji masowej. Ulga na prototyp przysługuje w tym przypadku od momentu poniesienia pierwszych kosztów związanych z produkcją próbną do rozpoczęcia produkcji masowej.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu, obejmuje natomiast okres, którym przedsiębiorca przygotowuje dokumentację niezbędną do uzyskania przez produkt certyfikatów i zezwoleń niezbędnych do jego sprzedaży.

Ze zwolnień mogą korzystać przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L) oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8). Ulga na prototyp umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 30 procent kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Kwota tego odliczenie nie może jednak przekraczać 10 procent dochodu. Dzięki uldze – podkreślają jej twórcy – każda złotówka wydana na opracowanie nowego projektu oznaczać będzie odliczenie od dochodów przy rozliczeniu podatku 1,30 zł.

Ulga na prototyp – jak odliczyć koszty?

Jak czytamy na stronie biznes.gov.pl, do kosztów produkcji próbnej zalicza się:

  • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (między innymi wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia)
  • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
  • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Do kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek zalicza się: koszty ekspertyz i badań, koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania: homologacji, certyfikatu, znaku CE i znaku bezpieczeństwa, koszty związane z uzyskaniem dokumentów i oznakowań dopuszczających do obrotu lub użytkowania produktu, wydatki na system weryfikacji technologii środowiskowych oraz badania cyklu życia produktu.

Przedsiębiorca odlicza koszty na produkcję próbną i wdrożenie na rynek w zeznaniu podatkowym za rok, w którym zostały poniesione. Można to uczynić jednorazowo w pełnej kwocie, lub w zeznaniach za kolejnych 6 następujących po sobie lat, jeżeli przedsiębiorca w danym roku poniósł stratę, bądź wysokość jego dochodów była niższa od przysługującej kwoty zwrotu.

Oczywiście, ulga na prototyp nie obowiązuje firm świadczących usługi. Nie można z niej również skorzystać, jeśli przedsiębiorca otrzymał zwrot poniesionych kosztów w jakiejkolwiek formie. Ponieważ nowe rozwiązanie obowiązuje od 1 stycznie 2022 roku, do jej uzyskania uprawniają jedynie koszty poniesione od początku tego roku.

Pomysłodawcy ulgi podkreślają, że stanowi ona jeden z elementów wspierania firm, które stawiają na rozwój. Celem pakietu ulg jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorców, a składają się na niego dodatkowo: ulga na badanie i rozwój, ulga na robotyzację oraz ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników. Mają się one wzajemnie uzupełniać, tworząc zestaw narzędzi umożliwiających zmniejszenie obciążeń podatkowych na różnych etapach wdrażania innowacji, od zatrudniania pracowników, poprzez proces projektowania, aż do wdrożenie innowacyjnego produktu na rynek

Wojciech Ostrowski

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści

prawo gospodarcze

Znaczenie współpracy z kancelarią prawa gospo...

Prawo gospodarcze jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczne i...
Del Mar Energy

Del Mar Energy: From Several Oil Wells to an...

Since its establishment in 2002, the American company Del Mar Energy h...

WEI: Raport o Sytuacji Gospodarczej i Inwesty...

Warsaw Enterprise Institute opu...

Laboratorium badawcze w świecie technologii s...

Kiedy myślimy o nowoczesnych konstrukcjach, od mostów po wieżowce, poł...