Menu
 • ventana_r

 • Premie dla młodych rolników

  Premie dla młodych rolników w 2019

  Agronomia to nie łatwa praca, a mimo to coraz więcej młodych ludzi, którzy posiadają rodzinne lub nabyte pola uprawne bądź zaplecze gospodarskie, decyduje się na nią. Wychodząc naprzeciw i chcąc wesprzeć pierwsze kroki w założeniu rolniczej działalności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi nabór wniosków o dotację, wynoszącą 150 tys. złotych. Jakie warunki muszą spełniać kandydaci?

  Warunki konieczne do spełnienia

  Doświadczenie i kwalifikacje są ważne, dlatego jednym z kryteriów jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych, wynikających z wykształcenia bądź stażu pracy. Jeśli petent takich nie posiada, a ubiega się o przyznanie dofinansowania, ma obowiązek uzupełnić wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od uzyskania kredytu. Ważny jest także wiek, ponieważ górną granicą jest 40. rok życia.

  Należy także zwrócić uwagę na to, że o dotację mogą ubiegać się jedynie osoby, które już rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z rolnictwem, ale nie wcześniej niż 24 miesiące wstecz. Co do zasady, aby możliwe było utworzenie działalności o tym charakterze, konieczne jest aby młody rolnik wszedł w posiadanie gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych i jest to zasada prawa.

  Warunki jakie musi spełnić młody rolnik by uzyskać kredyt dotyczą także wielkości gospodarstwa i są to:

  – wielkość ekonomiczna to co najmniej 13 tys. euro, ale nie większa niż 150 tys. euro,
  – powierzchnia gospodarstwa musi być co najmniej równa średniej krajowej, a ta obecnie wynosi 10,81 ha, ale jednocześnie nie może być większa niż 300 ha. W regionach, gdzie są mniejsze gospodarstwa, powierzchnia może być dopasowana do średniej województwa,
  – przynajmniej 70% powierzchni gospodarstwa musi być utworzone z gruntów, które są własnością rolnika, lub ten dzierżawi ziemię od Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego lub ma ją w użytkowaniu wieczystym.

  Na co może być przeznaczona dotacja?

  Podstawą do rozpatrzenia wniosku kandydata, jest dołączenie biznesplanu, który dokładnie przedstawia pomysł na biznes i rozwój gospodarstwa, a jednocześnie koniecznym jest zobowiązanie się młodego rolnika, iż realizacja założonych celów zostanie spełniona w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej transzy dotacji.

  Dofinansowanie musi być w całości przeznaczone na prowadzenie działalności rolniczej, a także stanowić podstawę przygotowania do sprzedaży własnych produktów rolnych. ARiMR zastrzega także, iż 70% otrzymanych pieniędzy powinno być spożytkowane na zakup lub inwestycję w środki trwałe, do których należą sprzęty i maszyny rolnicze lub nieruchomości rolne. Dotacja jednak nie może być przeznaczona na:

  – chów drobiu,
  – plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne,
  – prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

  Autor – https://agrofundusz.pl/

   

  &nbsp

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved Ambassador 2020