Nauczyciele uważają, że pandemia osłabiła prestiż ich zawodu, ale dalej lubią swoją pracę

Nauczyciele podczas pandemii znaleźli się w ciężkiej sytuacji. W zasadzie z dnia na dzień zostali zmuszeni do przejścia w zdalny tryb nauczania, do czego polski system edukacji nie był przygotowany.

Nauczyciele podczas pandemii

Bądźmy szczerzy, duża część kadr nauczycielskich nie posiada odpowiednich kompetencji do nauczania zdalnego. W dodatku nawet ci nauczyciele, którzy posiadają ku temu odpowiednie predyspozycje, nie byli przygotowani do takiej formy zajęć. Z tego powodu jakość lekcji w wielu szkołach została obniżona.

Oczywiście trzeba mieć również na uwadze uczniów, którzy z pedagogami nie współpracowali. Ich aktywność na zajęciach ograniczała się do potwierdzenia swojej obecności. Rodzice odpowiedzialnością za słabsze wyniki ich dzieci obarczali jednak nauczycieli.

Sami pedagodzy przyznają, że w trakcie pandemii ich zawód stał się znacznie gorzej postrzegany w społeczeństwie. Takie stanowisko ma aż 2/3 nauczycieli. Kolejną bolączką są niskie zarobki, które nie motywują do podejmowania większego wysiłku. Mimo wszystko podkreślają oni, że generalnie lubią swoją pracę.

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że zdaniem 78 proc. nauczycieli ich praca jest satysfakcjonująca. Jednocześnie 62 proc. uważa, że pandemia negatywnie wpłynęła na prestiż i postrzeganie tego zawodu [podobnego zdania jest również 45 proc. rodziców. – red.]. Właśnie niski prestiż w oczach innych ludzi nauczyciele wymieniają jako jedno z największych zagrożeń dla swojego zawodu – wyjaśnił agencji informacyjnej Newseria Biznes Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Nauczyciele opowiadają o trudnościach w swojej pracy

Nie od dziś wiadomo, że polscy nauczyciele nie są najlepiej opłacani. Do tego dochodzi niski prestiż wykonywanego przez nich zawodu. Może to doprowadzić do sytuacji, w której coraz mniej osób będzie chciało podejmować się tej pracy.

COVID-19 był w zasadzie trzecią falą kryzysu, którego ostatnimi czasy doświadczyli nauczyciele. Kilka lat temu mierzyli się z trudną dla tego zawodu reformą edukacji, następne były strajki nauczycielskie w całej Polsce, a potem przyszedł koronawirus. Nauczyciele okazali się tą grupą zawodową, na której odcisnął on największe piętno, zaraz po medykach. W czasie pandemii nauczyciele musieli radykalnie zmienić sposób pracy z uczniami, a także swoje metody nauczania. Zmieniły się też ich relacje w środowisku szkolnym – wyjaśnia Konrad Ciesiołkiewicz.

Zasadniczo nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywa ich zawód. Co więcej, świadomi tego są również uczniowie oraz rodzice. Jednak mimo wszystko w ostatnim czasie prestiż tej pracy wyraźnie osłabł, choć przecież jeszcze w 2019 roku duża część społeczeństwa wsparła nauczycieli podczas ich protestu, który nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

Nauczyciele i uczniowie

Choć mogłoby się wydawać, że nauczyciele i uczniowie inaczej podchodzą do spraw związanych z systemem edukacji, w gruncie rzeczy zależy im na tym samym. Okazuje się jednak, że w gruncie rzeczy ich cele są zbieżne.

Ciekawe jest też to, że wszystkim – zarówno nauczycielom, rodzicom, jak i uczniom – zależy tak naprawdę na tym samym: na prawdziwej i szczerej relacji. Uczniowie mają świadomość, że spędzają w szkole ogromną część swojego czasu i mają potrzebę, żeby ich relacja z nauczycielami była jak najlepsza. W badaniach mówili wprost, że tym, czego potrzebują, jest zwyczajna rozmowa z nauczycielem albo wychowawcą. Rodzice, którzy dostrzegają, że obecne czasy nie sprzyjają kondycji psychicznej młodych ludzi, upatrują zaś w szkole sojusznika – miejsca, w którym problemy ich dzieci zostaną  wyłapane i będzie można o nich po partnersku porozmawiać. Nauczycielom zależy na tym samym – jeśli dostrzegają jakieś problemy, to chcą, żeby były one rozwiązywane, i chcą tworzyć z rodzicami jeden front – powiedziała socjolożka i antropolożka dr Anna Buchner w rozmowie z agencją Newseria Biznes.

Ta sytuacja pokazuje, że istnieje szansa na wzrost prestiżu pracy nauczyciela. Droga jest jednak daleka i wymagać będzie wiele pracy. Przede wszystkim powinno rozpocząć się od naprawy relacji między nauczycielami a uczniami.

Andrzej Dworzański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.