Logo strony
Logo strony
Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty
Opublikowano: 12 stycznia 2023

Nakaz zapłaty to decyzja sądu lub innej uprawnionej instytucji, która nakłada na dłużnika obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy na rzecz wierzyciela. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty jest wydawany po tym, gdy wierzyciel wystąpił z pozwem o zapłatę, a dłużnik nie uiścił należności w terminie. Nakaz zapłaty jest ostatecznym rozstrzygnięciem, które kończy postępowanie upominawcze i umożliwia wierzycielowi podjęcie kolejnych działań egzekucyjnych (np. komorniczych), w celu odzyskania należności. Jeżeli dłużnik nie zgadza się z decyzją nakazu zapłaty, może złożyć sprzeciw.

Aby napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, należy przygotować pismo, w którym wyjaśni się powód, dla którego nie zgadza się z decyzją o nakazie zapłaty. Pismo powinno zawierać:

  • dane osoby, która składa sprzeciw (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
  • dane osoby, która wystawiła nakaz zapłaty (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy)
  • numer nakazu zapłaty
  • dokładne wyjaśnienie powodu, dla którego sprzeciw jest składany (np. brak podstaw do nakazu zapłaty, błąd w kwocie do zapłaty, brak możliwości zapłaty)
  • podpis osoby składającej sprzeciw Należy przesłać pismo na adres sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd rozpatrzy go i podejmie decyzję, czy nakaz zapłaty jest prawidłowy i ma obowiązywać, czy też powinien zostać uchylony lub zmieniony. Jeśli sąd uzna sprzeciw za uzasadniony, nakaz zapłaty zostanie uchylony lub zmieniony, a dalsze postępowanie zależeć będzie od decyzji sądu. W przypadku, gdy sąd uzna sprzeciw za nieuzasadniony, nakaz zapłaty pozostanie ważny i obowiązujący. Warto pamiętać, że sąd ma obowiązek rozpatrzenie sprzeciwu w terminie 14 dni od jego wpływu. Jeśli sąd nie rozpatrzy sprzeciwu w tym terminie, nakaz zapłaty traci moc. Dłużnik ma również możliwość złożenia apelacji od decyzji sądu rozpatrującego sprzeciw.

Jeśli dłużnik nie zdąży wnieść sprzeciwu w tym terminie, traci on prawo do skorzystania z tej możliwości i nakaz zapłaty staje się prawomocny. Jeśli jednak dłużnik nie miał możliwości złożenia sprzeciwu z powodu przeszkód, które nie zależały od niego (np. choroby, braku pełnomocnika), może on wystąpić do sądu o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku, dłużnik musi przedstawić sądowi odpowiednie dowody na to, że nie miał możliwości skorzystania z terminu z powodów, które nie zależały od niego. Sąd w postępowaniu w sprawie przywrócenia terminu do sprzeciwu ma obowiązek rozpoznać czy faktycznie istnieją przeszkody uniemożliwiające wniesienie sprzeciwu w terminie i czy nie nastąpiła zwłoka w ich uchyleniu. Jeśli sąd uzna, że przeszkody istniały i że dłużnik niezwłocznie je usunął, przywróci termin do wniesienia sprzeciwu.

materiał zewnętrzny 

Tagi: ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Powiązane treści

prawo gospodarcze

Znaczenie współpracy z kancelarią prawa gospo...

Prawo gospodarcze jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczne i...
inwestycje

Orbid Opinie...

Znana firma brokerska ORBID ogłosiła wprowadzenie najnowocześn...
opodatkowanie rynku nieruchomości

6% PCC przy zakupie szóstego mieszkania...

Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku nowych przepisów podatkowych w Po...