Paszporty szczepionkowe mają pomóc ożywić branżę turystyczną, Jak podaje „Business Insider”, przywódcy państw Unii Europejskiej prowadzą już rozmowy dotyczące takiego rozwiązania. Ponieważ ograniczenia w podróżach na terenie UE mogą potrwać przez nieokreślony czas, Bruksela chce wyłączyć z nich zaszczepione osoby.

Dokument ułatwiający podróże może mieć formę stosowanej obecnie przy podróżach do niektórych krajów karty szczepień – pisze „Business Insider”.

Paszporty szczepionkowe już budzą kontrowersje. Osoby niezaszczepione podlegać będą ciągle ograniczeniom takim jak kwarantanna czy konieczność posiadania negatywnego testu na COVID-19 przy przekraczaniu granicy.

Pierwsze rozmowy na temat nowego rozwiązania miały miejsce w czwartek, podczas ostatniego wideoszczytu przywódców państw Unii. Nie wiadomo jeszcze, jaką formę posiadać będą paszporty szczepionkowe, na jakim obszarze będą obowiązywać, ani jakie ułatwienia spowodują.

Podobne rozwiązanie wprowadził już Izrael. Posiadanie tzw. „zielonej przepustki” pozwala tam osobom zaszczepionym i ozdrowieńcom korzystać z większej liczby usług.

Paszporty szczepionkowe popierane przez kraje czerpiące duże dochody z turystyki

Najmocniej na wprowadzenie dokumentu naciskają: Grecja, Austria, Włochy i Hiszpania, czyli kraje, dla których turystyka stanowi znaczące źródło dochodów. Przeciwnikami paszportów są natomiast Francja i Niemcy. Dla przeciwników nowe rozwiązanie może oznaczać dyskryminację dużej części obywateli UE.

W samej branży turystycznej zdania są jednak podzielone. Niektórzy zwracają uwagę na słabe tempo szczepień. Jeśli nawet paszporty szczepionkowe zostaną wprowadzone, to korzystać z nich będzie bardzo mały odsetek osób. Dlatego ważne jest przede wszystkim, by jak najwięcej obywateli UE otrzymało szczepionki. Inni przedstawiciele branży uważają propozycję za korzystną.

Jak pisze „Business Insider”, rzecznik polskiego Ministerstwa Zdrowia potwierdził, że polski rząd bierze udział w rozmowach na temat wprowadzenia dokumentu. Dodał jednocześnie, że rozwiązanie takie musi obejmować możliwie największą liczbę państw, dlatego należy je realizować z poziomu unijnego.

Źródło: „Business Insider”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.